new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2020-12-03 15:25:15

▲ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦞᦼ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦒᦱ ᦠᦱ ᦝᧃ ᦵᦉᦲᧅ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦣᧇ ᦝᧃ ᦵᦵᦗᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。

▲ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦑᦱᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ 。

▲ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦣᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ“᧒ ᦞᦼ”ᦌᦳᧃᧈ(ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ) ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ。

▲ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ-ᦷᦑᧂᧈ ᦷᦙᧂᧉ ᦷᦗᧉ ᦟᦱᧃ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧗ ᧞ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ-ᦷᦑᧂᧈ ᦷᦙᧂᧉ ᦠᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。

▲ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ “ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ”ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦞ ᦷᦎ。

▲ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦱᦞ ᦵᦡᦲᧃ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂ ᦵᦗᧆ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᦓᧃᧉ ᦱ᧘ ᦋᦸᧂᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧔᧓ ᦅᦳᧃ。