new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ

作者: 时间:2020-12-31 11:27:24

1211-01YWB-009-149250-原文件.jpg

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦺᦔ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ。ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧆ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦀᧁ《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ》《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ》《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ》ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ,ᦉᧂᧈ ᦵᦐᧇ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦠᦹᧉ ᦀᦱᧃᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ、ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ,ᦢᧁᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦅᧄ ᦘᦱᧂ、ᦢᧁᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦅᧄ ᦘᦱᧂ、ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦅᧄ ᦘᦱᧂ,ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦆᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ,ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦀᧇ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。(ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、ᦍᧂᧉ ᦌᦱᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)