new tai | old tai | 中文

ᦷᦃ ᦷᦜᧂ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦺᦞ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦂᧃ ᧟

作者: 时间:2020-12-31 11:28:20

  1217-01YWB-011-150708-原文件.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦃ ᦷᦜᧂ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦺᦞ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦂᦻᧈ ᦃᦱᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧁ ᦙᦲ 300 ᦙᦲ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦒᦲᧁᧉ ᦋᦹᧈ ᦋᦲᧉ ᦒᦸᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦂᧃ ᧟。ᦷᦃ ᦷᦜᧂ ᦜᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦻ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦜᦻ ᦔᦱᧂ,ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ、ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦃ ᦷᦜᧂ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦵᦵᦉᧂ、ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦈᧃ ᦆᧄ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)