new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2020-12-31 11:29:03

●ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦊᦴᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ,ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦞ ᦷᦎ,ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦱ ᦷᦎ。

● ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᧞ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦱᧈ ᦋᦲᧉ ᦒᦸᧃᧉ、ᦵᦗᦲᧉ ᦵᦵᦊᧈ ᦋᦲᧉ ᦒᦸᧃᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ,᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ“ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ、ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ、ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ”ᦺᦗ。

  ● ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦋᧂᧈ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦔᦳᧈ  ᦋᧄ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦼᧈ ᦵᦙᧀᧉ ᦔᦲᧃ“ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ”。ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦼᧈ ᦵᦙᧀᧉ,ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ,ᦘᦱ ᦉᦱ ᦙᦱᧃ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦱ ᦺᦓ ᦔᦲ 1957 ᦷᦎ。

● ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦉ ᦐᦱᧄ ᦷᦟᧅ  ᦙᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦖᧈ。

●ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ、ᦙᦱᧃᧈ、ᦺᦒ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦠᧃᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦵᦐᦲ ᦓᧄᧉ ᦵᦣᦲ ᦜᦳᧄᧉ ᦵᦣᦲ ᦺᦜ ᦓᧃᧉ。