new tai | old tai | 中文

ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧓ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧔ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦱ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧕ ᦆᧄᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ

作者: 时间:2021-01-01 10:59:18

   ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ ᦵᦵᦕᧈ  ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒᧔ ᦞᧃ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ ᦷᦍᧅ ᦙᦹ ᦈᦸᧆᧈ ᦋᦴ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧔。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ,ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧓ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧔ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦱ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧕ ᦆᧄᧈ ᦈᧅᦊᦴᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦎᦱᧄ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ  ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ ᦵᦵᦕᧈ  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦒᦲᧉ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦱ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦆᧄᧈᦊᦴᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ  ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧓ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧔。(ᦂᦱᧅ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ)